hiv ve aids

AIDS TestiİçindekilerHIV Testleri

HIV testi halk arasında AIDS testi, ELİSA testi, kan testi gibi isimlerde adlandırılmaktadır. Fakat laboratuar bilimine göre doğrusu HIV testidir.

HIV/AIDS 2 – 10 yıl boyunca hiçbir belirti vermeden vücutta bulunabilir ve kişi bu süreçte kendisini sağlıklı hissedebilir. Ancak bu durumun sonunda tedavi olmaz ise AIDS evresine geçer. Kişi bu gibi durumlarda kendisinde HIV olup olmadığını anlayabilmesinin tek yolu HIV/AIDS testi yaptırmaktır.

HIV tanısında kullanılan birden fazla test mevcuttur. HIV DUO ULTRA, ELİSA, P24 ANTİJENİ, HIV RN PCR ve HIV WESTERN BLOT gibi testler HIV/AIDS tanısında kullanılabilen testlerdir.

HIV Tanısında Kullanılan Testler
  • Anti HIV Testi ( ELİSA )
  • P24 Antijeni Testi
  • HIV DUO ULTRA Testi ( 4.Nesil Antijen+Antikor testi )
  • HIV RNA PCR Testi
  • HIV WESTERN BLOT Testi ( Doğrulama Testi )


ELİSA ( Anti HIV testi )

HIV, vücuda girdikten sonra bağışıklık sistemini, savunma hücrelerini hedef alır. Bu virüse karşılık vücut antikor üretimine başlar. Bu antikorlar direkt olarak oluşmazlar, oluşumları için belirli bir süre gereklidir ve bu süreye “Pencere Dönemi” denir. Pencere dönemi yaklaşık olarak 6 ila 12 hafta arasında sürmektedir. Kişiden kişiye değişkenlik gösteren bu sürede veya öncesinde Anti HIV(ELISA ) testi yaptırmak sağlıklı değildir. Alınan negatif sonuç herhangi bir kesinlik taşımaz.

Mavi Laboratuarlar Grubu tüm şubelerinde Dünya Sağlık Örgütü(WHO) önerdiği gelişmiş 4.Nesil HIV DUO ULTRA testini yaptırabilir ve numuneyi verdikten 3 saat sonra sonuç alabilirsiniz.P24 Antijen Testi

HIV vücuda girdikten sonra bilindiği üzere direkt olarak savunma hücrelerini hedef alır, vücut kendiliğinden virüse karşı antikorlar oluşturur. Bu antikorların oluşması zaman almaktadır. Ortalama 6 ila 12 hafta arasında pencere süresi vardır. Bu zaman aralığında Anti HIV testi yaptırmak pek bir anlam taşımamaktadır. Çünkü antikor oluşmamışsa alınan negatif sonucun kesinliği yoktur.

P24 Antijeni HIV’ e özgü bir proteindir. HIV vücuda bulaştığında P24 antijeni de vücuda girmiş bulunur. P24 antijeni vücuda girdikten ortalama 2 ila 6 hafta arasında iyice yükselir ve saptanabilir. P24 antijeninin bu sürede saptanabilmesi yapılan testin özgünlüğüne ve saptama hassasiyetine de bağlıdır. Zaman ilerledikçe P24 antijeninin antikorlar tarafından maskelenmesi dolayısı ile p24 antijeni testlerde çıkmayabilir. Bu yüzden tek başına p24 antijeni bakan testlerin yapılmasını Dünya Sağlık Örgütü(WHO) önermemektedir, p24 antijeni testi yerine 4.nesil antijeni ve antikoru beraber tarayan testlerin kullanılmasını önermektedir. Bu testlerin önerilmesinin sebebi p24 antijeni antikorlar tarafından maskelense dahi testler antikora da baktığı için eğer kişi pozitif ise 4.nesil testler bunu yakalamakta daha başarılır.

Mavi Laboratuarlar Grubu tüm şubelerinde P24 antijenine ve eş zamanlı HIV1-HIV2 antikorlarını tarayan gelişmiş 4.Nesil HIV DUO ULTRA testini yaptırabilirsiniz. Numuneyi verdikten 3 saat sonra sonuç alabilirsiniz.HIV DUO ULTRA Testi
( Gelişmiş 4.Nesil Antijen-Antikor Testi )

Gelişmiş 4.nesil test olan HIV DUO ULTRA, BİOMERİEUX VIDAS cihazlarında çalışılan HIV1 ve HIV2’nin antikorlarını ve eş zamanlı p24 antijenini en hassas saptayabilen özgül güvenilirliği %99.88 olan bir HIV testidir. HIV DUO ULTRA’ yı diğer testlerden ayıran özellik hem antikor hem de antijene beraberinde bakmasıdır. ELİSA testleri sadece antikor taraması yaparken bu testte her ikisi de birlikte bakılabilmektedir.

Şüpheli temastan minimum 14.gün ve sonrasında çalışılabilmektedir. Testin özgül güvenilirliği %99.88 ve p24 antijenini saptama hassasiyeti 3pg/ml’ dir.

Dünya Sağlık Örgütü(WHO) ,BHIVA ve T.C Sağlık Bakanlığı p24 antijenini ve HIV1/2 antikorlarını eş zamanlı tarayan testleri önermektedir.

HIV DUO ULTRA testini Mavi Laboratuarlar Grubu tüm şubelerinde yaptırabilirsiniz. Numuneyi verdikten 3 saat sonrasında sonucunu alabilirsiniz.HIV RNA PCR Testi

HIV vücuda girdikten sonra kendini kopyalamaya başlar. Bu kopyalama zaman ilerledikçe artar ve iyice çoğalır. HIV’ in amacı vücudun savunma sistemini tamamen pasif hale getirmektir. Zaman ilerledikçe kopya sayısı artar ve ilerleyen zamanlarda AIDS evresine çevirebilir.

HIV RNA PCR testi, PCR ( Polimeraz Zincir Reaksiyonu) yöntemini kullanarak vücutta bulunan virüsü çok az sayılarda olsa bile saptayabilmektedir. Bu yöntemle diğer testlerde antikor veya antijen aranmasına karşılık HIV’ in direk olarak kendisi yani RNA’sı incelenir. Bu sebepten HIV tanısında en erken kullanılabilen test HIV RNA PCR‘ dır.

Erken dönemde tanıya yardımcı olmanın yanı sıra HIV pozitif kişilerde tedavinin takibinde de sıklıkla kullanılan güvenilir bir testtir. Duyarlı bir test olduğu için en erken dönemde minimum 9.gün ve sonrasında HIV RNA PCR testi yapılabilmektedir.

Mavi Laboratuarlar Grubu tüm şubelerinde HIV RNA PCR testini yaptırabilir. Numuneyi verdikten 2 ila 3 iş günü içerisinde sonuç alabilirsiniz.HIV WESTERN BLOT Testi

HIV DUO ULTRA, HIV RNA PCR veya ELİSA testinde pozitiflik alınan durumlarda hastaya tam anlamıyla tanı konulabilmesi için HIV’ e özgü proteinlerin incelendiği moleküler biyoloji testidir. HIV testlerinde herhangi bir şekilde pozitiflik veya şüpheli sonuç alındığında bu test çalışılıp tanının doğrulanması sağlanır.

Hassasiyeti düşük, özgüllüğü yüksektir. Erken zamanda yapılabilen testlerden herhangi birinde pozitiflik varsa HIV Western Blot’ da doğrulamak için 2 ila 4 hafta arasında zaman geçmesi gerekebilir.

Bazı HIV testi yaptıran kişilerde şüpheli pozitiflikler ya da yalancı pozitif sonuçlar alınabilmektedir. Bu sonuçların doğrulanması amacıyla HIV Western Blot testi yapılması gereklidir.

Bu testin hassasiyeti düşük olmasından dolayı diğer testler gibi tarama testleri olarak kullanılamaz ancak özgüllüğü yüksek olduğu için tüm dünyada HIV tanısında doğrulama testi olarak kullanılmaktadır. HIV Western Blot testi “Altın Standart” olarak kabul edilir.

Mavi Laboratuarlar Grubu tüm şubelerinde HIV WESTERN BLOT testini yaptırabilir. Numuneyi verdikten 2 iş günü sonrasında sonucunu alabilirsiniz.HIV/AIDS Testi Ne Zaman Yapılmalı?

Eğer şüpheli bir temasınız var ise ve erken dönemde test yaptırmak istiyorsanız minimum 9.gününüzde HIV RNA PCR testi yaptırabilirsiniz. Devam eden süreçte 14.gününüzde HIV DUO ULTRA testi yaptırabilir ve yüksek güvenilirlikte sonuçlar alabilirsiniz.AIDS Testlerinin Sonuç Süreleri Nedir?

Bir çok laboratuar kendi altyapıları olmadığı için bazı testleri çalışmayabilir veya çok uzun sürelerde sonuçlar verebilmektedirler.

Diğer laboratuarların HIV RNA PCR gibi testlere uzun sonuç süreleri vermelerinin sebebi kendi bünyelerinde gelişmiş PCR alt yapısının olmamasıdır.

Mavi Laboratuarlar Grubu olarak tüm şubelerimizde AIDS Testleri çalışılmakta ve hızlı bir şekilde sonuç verilebilmektedir. Örneğin şubelerimizde HIV DUO ULTRA testini yaptırdığınızda numuneyi verdikten ortalama 3 saat sonra sonucunu alabilirsiniz. HIV RNA PCR testi yaptırdığınızda 2 ila 3 iş günü içerisinde sonuç alabilirsiniz.

Mavi Laboratuarlar Grubunda çalışılan testlerin güvenilirliğinin yüksek olması ve hızlı sonuçlar verebilmesinin birçok nedeni vardır.

Mavi Laboratuarlar Grubunda bağımsız kuruluşlar tarafından yürütülen Dış Kalite Kontrol (external quality control) programları yılın belirli dönemlerinde düzenli olarak yapılmaktadır. Çalışılan cihazlarda İç Kalite Kontrol çalışmaları zorunlu ve sürekli olarak uygulanmaktadır.

Bir çok laboratuarın HIV RNA PCR testine uzun süreler vermesinin aksine Mavi Laboratuarlar Grubu şubelerinde yaptıracağınız HIV RNA PCR testi 2 ila 3 iş günü içerisinde sonuçlanmaktadır. Bunun nedeni gelişmiş PCR altyapısına sahip olmamızdır.HIV/AIDS Testi Fiyatı Nedir?

HIV/AIDS testleri fiyat bilgisi internet üzerinden Sağlık Bakanlığı Yönetmelikleri gereği paylaşılamamaktadır. Fiyat bilgisi almak için tüm şubelerimizi ziyaret edebilir, 0850 360 06 05 numaralı çağrı merkezimizi arayıp bilgi alabilirsiniz.